Privacy verklaring AVG

Privacy Verklaring ( AVG  )

Arend Spaans Fotografie & Training, gevestigd op Schrepel 5D 1648 GC te De Goorn, respecteert uw privacy en doet er alles aan om deze te beschermen. Hieronder leest u hoe ik omga met uw persoonsgegevens.

Contactgegevens
www.arendspaans.nl / www.arendspaans.com

E-mail: arend@arendspaans.nl.
Locatie / studio adres: Schrepel 5D 1648 GC De Goorn

Persoonsgegevens die ik verwerk.
Arend Spaans fotografie & Training verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij heeft verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
– Voor- en achternaam.
– Adresgegevens.
– Telefoonnummer.
– E-mailadres.
– Gegevens over uw activiteiten op mijn website.
– Internetbrowser en apparaat type.
– De foto’s gemaakt in opdracht van u.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk.
Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Als u ervan overtuigd bent dat ik zonder de toestemming van ouders persoonlijke gegevens heb verzameld van een minderjarige, neem dan contact op met mij op via arend@arendspaans.nl dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op welke grondslag verwerk ik persoonsgegevens.
Arend Spaans fotografie & training verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
– Het afhandelen van uw betaling.
– Verzenden van mijn nieuwsbrief. Maximaal 2 per maand.
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te voeren.
– U te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Arend Spaans fotografie & Training verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor mijn belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming.
Arend Spaans fotografie & training neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar.
Arend Spaans fotografie & training bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Personalia: 7 jaar, wettelijke verplichting.
Adres: 7 jaar, wettelijke verplichting.
Telefoonnummer: 7 jaar, wettelijke verplichting.
Email adres: 7 jaar, wettelijke verplichting.
Foto’s: 3 jaar, bestelperiode tenzij anders overeen gekomen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Arend Spaans fotografie & Training verkoopt GEEN gegevens aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken is onze opdracht, sluiten ik een bewerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik.
Arend Spaans fotografie & training gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website www.arendspaans.nl of www.arendspaans.com en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden uw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door arendspaans fotografie & training en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik  van u beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar arend@arendspaans.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer(BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen drie weken op uw verzoek.

Arend spaans fotografie & training wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/…/cont…/contact-us

Hoe ik persoonsgegevens beveilig.
Arend Spaans fotografie & training neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem contact op via arend@arendspaans.nl

Arend Spaans

Telefoon: 06-29096230 | 0224-722364

Postbus 454 1740 AL Schagen

Volg mij

 

Studio

Studio: uitsluitend op afspraak

Schrepel 5D 1648 GC De Goorn

Pin It on Pinterest

Share This