Afname flitsduur v3.0

Bij het kopen van een flits set is vaak het laatste waar aan gedacht wordt de flitsduur die de unit af geeft t.o.v. het vermogen. Er wordt vaak eerst gekeken naar het totale vermogen dan de flitsduur, kleurtemperatuur en herlaad tijd. Daarna pas naar het totaal af te regelen stops ( laagste vermogen ) en bijna nooit naar de afname van de flitsduur t.o.v. het vermogen.

De flitsduur is bepalend of iets “bevroren” wordt of niet. Een model wat springt ? wapperende haren, zwierende kleding, water, etc, etc.

De flitsduur wordt in de specificaties opgegeven als T0.5 of T0.1 waarbij broncolor als een van de weinigen uit gaat van T0.1 tijden.

T0.5 dient u minimaal door 3 te delen om tot de daadwerkelijke flitsduur uit te komen ( T0.1 ), maar dit verschilt ook nog eens per merk en kan zelfs door 5 gedeeld worden om tot een T0.1 tijd uit te komen.

Fabrikanten geven bijna altijd een T0.5 waarde op. Logisch want marketing technisch klinkt het beter en sneller.

De goedkopere flits units hebben vaak maar een flitsduur van maximaal 1/700ste a 1/1200 (T0.5). De betere merken kunnen oplopen naar bijv. 1/5000 (T0.5) En nu sinds de komst van de  broncolor siros  heeft deze een flitsduur die op loopt naar 1/19000 ( T0.5 ).

Daar T0.5 tijden niets zeggen of beweging “bevroren” wordt en andere merken hun T0.1 tijden voor zich houden is dit de enige vergelijking die ik kan maken op T0.5

Een T0.5 tijd zegt niets over bevriezen van het beeld omdat er maar op 50% van de curve gemeten wordt en het uitdoven van de flits langer duurt. Dit veroorzaakt bewegingsonscherpte. 40% van de flits komt achter de T0.5 tijd aan t.o.v. de T01 meting en 50% tot absoluut uitdoven van de flits.

1/19.000ste bij de broncolor siros 400S op T0.5 komt overeen met een T0.1 tijd van 1/8000ste.

Over het algemeen kunt u stellen dat hoe hoger het aantal Joules ( watt/s) is hoe lager cq trager de flitsduur is.

De maximale flitsduur wordt vaak afgegeven op het hoogste of laagste vermogen en bij de Elinchrom ELC units precies op helft van hun regelbereik ( aantal stops ).

De flitsduur zakt en wordt trager op het moment dat het vermogen bijgesteld wordt. Zowel naar boven als beneden.

Hoeveel dit precies was is mij nooit duidelijk geworden en konden div. importeurs en fabrikanten ook geen antwoord op geven.

Helaas is het zo dat maar een paar fabrikanten dit specificeren in hun handleiding.

T0.5

De snelste T0.5. tijd specificeren is slim maar zegt niets.

Elinchrom-ELC-Pro-HD.

Bij de Elinchrom ELC units wordt dit wel opgegeven in de specificaties en dan is het mooi om er eens in te duiken hoe snel de flitsduur zakt, en over hoeveel stops er een snelle flitsduur haalbaar is.

Dit laatste is wel belangrijk daar u niet altijd op een bepaald vermogen wilt schieten en flexibel wilt zijn in uw instellingen.

De elinchrom ELC unit is er in een 500watt/s en een 1000watt/s versie. De 500watt/s versie is over 7 stops af te regelen en de 1000watt/s over 8 stops.

Het bevriezen van een model of sprong kan mijns inziens vanaf pakweg 1/4000ste of hoger. Alles wat er onder zit geeft bewegingsonscherpte. Zeker gezien de T0.5 tijd die er op los gelaten wordt.

De Elinchrom ELC 500watt versie ! ( maximaal 1/5000ste T0.5 ) is in maximaal 7 stops af te regelen. De snelste flitsduur wordt afgegeven op de helft van hun regelbereik.

Over 1.4 stops bij de 500watt versie is de flitsduur sneller of gelijk aan  1/4000ste.

Over 0.8 stops bij de 500watt versie is de flitsduur sneller of gelijk aan 1/4500ste.

Over 0.2 stops bij de 500watt versie is de flitsduur 1/5000ste.

De Elinchrom ELC 1000 watt versie is 260ste sneller dan de ELC500 watt versie op de helft van hun regelbereik ( max 1/5260ste T0.5 ). Het heeft verder geen zin om deze te vergelijken daar deze maar Over 0.4 stops sneller is dan 1/5000ste.

U ziet dat de flitsduur heel snel zakt. Over 5.6 stops, van de in totaal 7 stops, zakt de Elinchrom ELC 500 onder de 1/4000ste T0.5

Bij veel andere merken zakt de flitsduur ook heel snel. Het lijkt mij goed om hier meer inzage in te krijgen.

Resp. heeft u bij de 500 en de 1000watt/s versie de snelste flitsduur tot uw beschikking over 2 tiende stop en 4 tiende stop. Hierna zakt het richting de 1/4500ste over ± 1 stop.

Resp. 1.5 om bijna 2 stops bij 1 /4000ste flitsduur.

Hieruit kunt u opmaken dat u toch heel beperkt bent in het instellen van het vermogen t.o.v. “snelle” flitsduur.

specificaties

Zoek de specificaties of vraag deze aan de leverancier !

Zoals eerder aangehaald heeft broncolor een Siros monoblock uitgebracht en hier zijn de tijden T0.1 en T0.5 exact bekend en staan deze gewoon openbaar in hun brochure.

De broncolor siros 400S beschikt over een speciale speed knop waarbij de meest optimale flitsduur gehaald wordt bij het gekozen vermogen. Deze wordt ook weergegeven in de bijbehorende app.

Daar andere merken verzaken om hun T0.1 tijden op te geven kan ik de siros 400S alleen met de T0.5 tijden vergelijken van de Elinchrom ELC.

U ziet vervolgens bij de broncolor siros 400S dat er over een veel groter bereik nog voldoende flitsduur over blijft. De flitsduur zakt altijd. Alleen hoe snel zakt deze en in hoeverre beschikt u over een bepaald controle bereik in vermogen t.o.v. de flitsduur.

De broncolor 400S versie  heeft een max flitsduur van 1/19000ste T0.5 en is in 9 stops af te regelen. De snelste flitsduur wordt afgegeven bij het laagste vermogen (speed stand).

Over 7 stops bij de 400S versie is de flitsduur sneller dan 1/6000ste.

Over 6 stops bij de 400S versie is de flitsduur sneller dan 1/10.000ste.

Over 5 stops bij de 400S versie is de flistduur sneller dan 1/15.000ste.

Over 4 stops bij de 400S versie is de flitsduur sneller dan 1/17.000ste.

Over 3 stops bij de 400S versie is de flistduur sneller of gelijk aan 1/17.000ste.

Over 2 stops bij de 400S versie is de flitsduur sneller of gelijk aan 1/17.000ste.

Over 1 stop bij de 400S versie is de flitsduur 1/19.000ste.

Als u nu gaat kijken ziet u dat de broncolor siros over een veel groter bereik een snelle flitsduur over houdt. Ruim 7 stops, van de in totaal 9 stops, t.o.v. 1.5 stop van de Elinchrom ELC 500. De lijn waarin de flitsduur zakt is veel minder stijl dan bij de Elinchrom ELC. U bent met de broncolor siros 400S veel flexibeler in het totale regelbereik.

De duidelijke winnaar hierin is dan ook de broncolor siros 400S waarbij hun T0.1 tijden en techniek ongeëvenaard zijn. Deze twee merken geven de flitsduur van deze flitsers op in hun handleiding. Ik hoop dat meer fabrikanten dit gaan doen met hun nieuw uit te brengen units. Hierdoor kunt u een betere vergelijking en keuze maken in uw aanschaf.

Doe het voordeel met het bovenstaande. Voor de meeste amateur/professional zal een “normale” flits unit voldoende zijn maar als het u echt om flitsduur gaat en beeld bevriezen zult u toch echt naar de betere merken moeten gaan kijken. Broncolor steekt er met kop en schouders boven uit. Broncolor beheerst als geen ander deze techniek. Ik heb het dan nog niet gehad over de kleurtemperatuur en herlaad tijden die ook ongeëvenaard zijn. max 50 flitsen per seconde en ECTC techniek.

Koop bewust en zie het licht !

Update accu units

Profo Bx1 vs Siros L

Ook mooi is dat ik nu een vergelijk kan maken met de profoto BX1 en de broncolor siros L

Zowel de Profoto als de broncolor zijn accu units welke over een gelijk aantal stops van 9 af te regelen zijn.

Protofoto specificeert nu ook zijn flitsduur in T0.1. Hier is goed het verschil te zien in het verloop van flitsduur en de snelheid.

Om met de deur in huis te vallen is de broncolor siros L over 8 stops sneller en over 1 stop gelijk aan de Profoto BX1.

De Profoto BX1 haalt alleen op zijn laagste stand van ± 2Ws de snelste flitsduur van 1/8000.

De broncolor siros L is over 4 stops sneller of gelijk aan de 1/8000.

Over een groot deel van het regelbereik is de broncolor siros L 25-30% sneller dan de Proto BX1.

Ook hier blijkt weer dat u veel flexibeler bent in uw regelbereik.

Wat heeft u er aan om alleen op 2 Ws over uw allersnelste flitsduur te beschikken? 

broncolor maakt zijn naam waar op het gebied van flitsduur en de afname er van t.o.v. het vermogen.

Koop bewust en zie het licht.

Breek het licht, niet je brein.

 

 

 

 

 

 

Arend Spaans

Telefoon: 06-29096230.

Postbus 454 1740 AL Schagen.

Volg mij

 

Studio

Uitsluitend op afspraak.

Antonie van Leeuwenhoekweg 35.

2408 AK.

Alphen aan den Rijn.

Pin It on Pinterest

Share This